Animacja

Ostatnią sobotę dnia 26.09.2020r. spędzaliśmy w Będargowie (Gmina Pełczyce) na otwarciu zakończonej inicjatywy pn. „ Piknik wiejski - altana wolnostojąca we wsi Będargowo”.  Pogoda nam nie sprzyjała, ale humory dopisywały. Podziękowania od Starosty Powiatu Choszczeńskiego i członka Zarządu  Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  Pani Wioletty Kaszak za  pracę  przy realizacji projektu otrzymali Lider grupy Pani Teresa Lewicka wraz z jego członkami,

Odsłony: 2425

W sobotę dnia 12.09.2020r. zawitaliśmy w Chwarszczanach, aby dokonać otwarcia inicjatywy pn. „Doposażenie placu zabaw” – dla dzieci z Chwarszczan i okolic. Wielkie gratulacje należą się liderowi i członkom grupy inicjatywnej, wolontariuszom, operatorowi lokalnemu za realizację zadania,

Odsłony: 1794

Pod koniec czerwca zakończone zostały następne zadania grup inicjatywnych Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, na terenach dwóch Gmin. Tym razem zrealizowane zostały „ Altana wolnostojąca – miejsce integracji „ w  Rybakach, gmina Recz i postawienie „ Placu Zabaw Maluszek” w Choszcznie.

Odsłony: 2431

W załączeniu znajdują się dyżury animatorów.

Odsłony: 1461

W tym miesiącu animatorzy lokalni Projektu 7.1 ,,Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, realizują swoje zadania zdalnie oraz w terenie.

Odsłony: 1473


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.