Animacja

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „Odnawiamy i wzmacniamy więzi sąsiedzkie”- altana wolnostojąca miejscem spotkań i relaks w Parku Pamięci w Lubianie (Gmina Pełczyce), zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Lubianie dnia 12.06.2021r. (sobota) o godz. 12:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym

Odsłony: 2318

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „Zatrzymaj chwile…”- napis przestrzenny Lipiany z elementem dekoracyjnym zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Lipianach dnia 11.06.2021r. (piątek) o godz. 13:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 1416

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „Wspólne chwile na sportowo”- siłownia zewnętrzna we wsi Będargowo, zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Będargowie dnia 07.06.2021r. (poniedziałek) o godz. 14:00.

Odsłony: 2163

Dzieje się , dzieje….W związku z tym, że dostaliśmy zielone światło, możliwość organizacji imprez w wolnej przestrzeni ruszyliśmy z realizacją zadań podsumowujących zakończenie zadań grup inicjatywnych w gminach. 31 maja 2021 roku o godzinie 14:00  gościliśmy w Stołecznej, gmina Trzcińsko-Zdrój. Uczestnicy projektu zaplanowali i zakupili urządzenia na doposażenie placu zabaw : zestaw zabawowy, huśtawka potrójna metalowa, huśtawka ważka metalowa, liczydło.

Odsłony: 1693

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „Bujamy w obłokach - doposażenie placu zabaw we wsi Stołeczna”, zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Stołecznej dnia 31.05.2021 R. o godz. 14:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 1771


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.