Animacja

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „Zabawa i edukacja to dobra integracja”- doposażenie placu zabaw w Pomieniu, zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Pomieniu (Gmina Recz) dnia 23.07.2021r. (piątek) o godz. 11:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 3668

Odsłony: 957

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz ciasny, ale własny kąt…”- altana wolnostojąca we wsi Ślazowo (Gmina Przelewice), zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Ślazowie dnia 17.07.2021r. (sobota) o godz. 12:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 2251

Dnia 26.06.2021r. zawitaliśmy do Płońska (Gmina Przelewice) aby uczestniczyć w otwarciu zakończonej inicjatywy pn. „By żyło się lepiej. Kreujemy nasze wspólne miejsce integracji” – doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej. Na uroczystym otwarciu mieliśmy zaszczyt gościć Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, Wicestarostę Powiatu Pyrzyckiego Ewę Gąsiorowską-Nawój, Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka.

Odsłony: 1950

19 czerwca 2021r.n o godzinie 11:00 w Rybakach, gmina Recz miało miejsce wydarzenie animacyjne integrujące lokalną społeczność - otwarcie zakończonego zadania pn. „ Aktywny zakątek” – doposażenie placu zabaw w Rybakach”. Członkowie grupy inicjatywnej z jej liderem oraz wolontariusze doposażyli istniejący plac zabaw w elementy tj. sześciokąt linowy, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo.

Odsłony: 1995


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.