Animacja

„ Zatrzymaj chwile … „- napis przestrzenny Lipiany z elementem dekoracyjnym to kolejna zrealizowana inicjatywa przez uczestników Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” w Lipianach.  Element dekoracyjny to piwowarska szyszka chmielu wykonana w kolorach miasta, nawiązująca do tradycji lipiańskiej.  Pod napisem zamontowano dwie ławeczki, gdzie można przysiąść i wspólnie spędzać czas na długich rozmowach. Przy napisie można również zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Odsłony: 2140

W marcu 2021r. grupa inicjatywna wraz z wolontariuszami pomogła przy montażu elementów placu zabaw, który dotyczył realizacji inicjatywy pn. „Aktywny zakątek” – doposażenie placu zabaw w Rybakach. W niedalekiej przeszłości bo w III kw. 2020r., została zrealizowana pierwsza inicjatywa z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  - piękna altana wolnostojąca, z której korzystają mieszkańcy Rybak wspólnie spędzając tam czas.

Odsłony: 1809

Odsłony: 1289

W poprzednim tygodniu grupa inicjatywna wraz z wolontariuszami pomogła przy montażu elementów siłowni zewnętrznej w Będargowie -  inicjatywa pn. „Wspólne chwile na sportowo„ – siłownia zewnętrzna we wsi Będargowo. To już druga inicjatywa w tej miejscowości zrealizowana z projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.  We wrześniu tego roku dokonaliśmy uroczystego otwarcia altany wolnostojącej.

Odsłony: 1724

Inicjatywy lokalne są jedną z form rozwoju społeczności, polegają na współpracy pomiędzy mieszkańcami, animatorami lokalnymi i jednostkami samorządu. Celem jest wspólne realizowanie zadania na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa warunków ich życia.

Odsłony: 1647


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.