WYDARZENIA ANIMACYJNE

29.09.2021 r., środa od godziny 10:00 w Parku Miejskim przy jeziorze – to już ostatnie zakończone zadania grup inicjatywnych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój Projektu „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw’. Do postawionej wcześniej siłowni zewnętrznej i betonowych grilli z ławo-stołami, parasolami dołączyły dwa nowe place zabaw:

Odsłony: 2306

 

Odsłony: 1933

Otwarcie inicjatywy pn. ,,Spotkania pod chmurką" w miejscowości Ślazowo (Gmina Przelewice).

Odsłony: 2544

  

Odsłony: 1377


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.