Boleszkowice

10 lipca 2020 r.  o godzinie 15:00 w Chwarszczanach, gmina Boleszkowice byliśmy otwierać kolejną inicjatywę pn.   „Spotkajmy się, bawmy i edukujmy – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwarszczanach”. W ramach swojego projektu grupa inicjatywna zakupiła na wyposażenie świetlicy wiejskiej wiele sprzętów do kuchni ( kuchenka elektryczna, blender, mikser z misą,

Odsłony: 2695

Otwarcia, otwarcia!!! Tym razem w poniedziałek 29.06.2020 r. od godz.10:00 gościliśmy w Kaleńsku, gmina Boleszkowice. Przeurocza, maleńka wieś z niewielką ilością mieszkańców, ale bardzo radośnie otworzyła nową przestrzeń integracji lokalnej społeczności wzbogaconą o stół do tenisa stołowego zewnętrznego,

Odsłony: 2626

15.02.2020r. o godzinie 12:00 w Chlewicach gmina Boleszkowice miało miejsce wydarzenie animacyjne zakończenie inicjatywy mieszkańców „Kulinarne przygody drogą do integracji” – doposażenie świetlicy wiejskiej w Chlewicach.

Odsłony: 2103


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.