Animacja

Dnia 07.06.2021r. o godz. 14:00 zawitaliśmy do Będargowa aby dokonać otwarcia inicjatywy pn. „Wspólne chwile na sportowo” - siłownia zewnętrzna we wsi Będargowo. To była już druga zrealizowana inicjatywa w tej miejscowości. Po uroczystym przecięciu wstęgi można było wypróbować zakupione i zamontowane sprzęty siłowni zewnętrznej. Następnie zostały przekazane podziękowania liderowi i członkom grupy inicjatywnej, wolontariuszom, operatorowi lokalnemu.

Odsłony: 1884

23 czerwca 2021 r. w Lipianach miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli urzędów marszałkowskich zajmujących się tematyką rewitalizacji (Zespół ds. rewitalizacji), przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Odsłony: 1611

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. „By żyło się lepiej. Kreujemy nasze wspólne miejsce integracji.” – doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Płońsku (Gmina Przelewice) dnia 26.06.2021r. (sobota) o godz. 16:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 1564

I kolejna impreza związana z realizacją zadań podsumowujących zakończenie prac grupy inicjatywnej, tym razem w gminie Pełczyce. W dniu 12.06.2021 r. byliśmy w Lubianie, gdzie do użytku lokalnej społeczności oddana została altana wolnostojąca.

Odsłony: 2003

To był  atrakcyjny, efektywny weekend. Już w piątek 11.06.2021r. byliśmy wraz z uczestnikami Projektu na imprezie związanej z realizacją zadań podsumowujących zakończenie prac grupy inicjatywnej, tym razem w gminie Lipiany. Zatrzymaj chwile….”- napis  przestrzenny Lipiany z elementem dekoracyjnym. Tam członkowie grupy inicjatywnej podjęli się ciekawego zadania, służącego uatrakcyjnieniu swojej miejscowości.

Odsłony: 2169


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.