Animacja

22 – go października 2019 r. w Przywodziu, gmina Przelewice miała miejsce wizyta studyjna Zespołu ds. rewitalizacji UMWZ dotycząca prowadzonych działań rewitalizacyjnych w naszym województwie, w szczególności dotycząca działania RPO WZ 7.1 typ 3 „Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych”

Odsłony: 3728

Odsłony: 1917

Zgodnie z harmonogramem dyżurów trwa animacja lokalna na terenie 8 gmin (Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Choszczno, Recz) projektu 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020. Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne,

Odsłony: 4497

Na terenie 8 gmin : Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Choszczno, Recz kontynuowane są dyżury animatorów lokalnych Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1.

Odsłony: 1403

Ciąg dalszy spotkań animacyjnych z liderami pierwszych inicjatyw Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Priorytet VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 1396


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.