Animacja

Zapraszamy na oficjalne otwarcie inicjatywy lokalnej pt.: "Skwer Przyjaciół"

Odsłony: 1716

Dnia 02.12.2021r. po raz kolejny pojawiliśmy się w miejscowości Lubiana, gmina Pełczyce. W ramach Projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” dokonaliśmy otwarcia inicjatywy pt. „ Sąsiedzkie biesiadowanie”- miejsce spotkań i relaksu mieszkańców wsi Lubiana”.

Odsłony: 1860

To już ostatnie zadanie mieszkańców terenu rewitalizacji, uczestników  Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” gminy Boleszkowice. Dnia 4 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 gościliśmy we wsi Chlewice. Tam grupa inicjatywna zaplanowała i postawiła altanę z grillem,

Odsłony: 1742

Zapraszamy na oficjalne otwarcie inicjatywy lokalnej pt.: "Altana z grillem i wędzarnią" – nowym miejscem biesiady i  integracji mieszkańców wsi Chlewice

Odsłony: 1850

Zapraszamy na oficjalne otwarcie inicjatywy lokalnej pt.: "Sąsiedzkie biesiadowanie" - miejsce spotkań i relaksu mieszkańców wsi Lubiana

Odsłony: 1761


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.