Animacja

Dyżury animatorów na rok 2021.

Odsłony: 1075

Tym razem to podwójna radość spotkała najmłodszych mieszkańców Pyrzyc. 6 sierpnia 2021 roku zakończone zostały i oddane w użytkowanie zadania dwóch grup inicjatywnych Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”.

Odsłony: 2781

To kolejne zakończone zadanie grupy inicjatywnej Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, tym razem  miasta Pyrzyce. „Zielono nam…”- doposażenie miejsca odpoczynku i relaksu w nowoczesne donice. Mieszkańcy zaplanowali uatrakcyjnić miejsce najczęściej odwiedzane, w centrum swojej miejscowości i postawić tam donice kaskadowe oraz donice gianto, które nasadzone zostały przez nich surfinią purpurową i ipomeą jasną.

Odsłony: 3050

Kolejne otwarcie kolejnej zrealizowanej inicjatywy! Tym razem Gmina Recz, miejscowość Pomień.  W dniu 23 lipca 2021r. o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie inicjatywy pn. „Zabawa i edukacja to dobra integracja” – doposażenie placu zabaw w Pomieniu. Mieszkańcy, w tym wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania.

Odsłony: 3199

Grupa inicjatywna i wolontariusze realizujący przedsięwzięcie pt. ,,Zielono nam…”- doposażenie miejsca odpoczynku i relaksu w nowoczesne donice, zapraszają na uroczyste otwarcie zrealizowanej inicjatywy, które odbędzie się w Pyrzycach dnia 24.07.2021r. (sobota) o godz. 12:00. Projekt 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Odsłony: 3097


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.