Animacja

Po raz drugi pojawiliśmy się w miejscowości Ślazowo, gmina Przelewice. Za pierwszym razem podsumowaliśmy zadanie grupy inicjatywnej Projektu „ Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz ciasny, ale własny kąt..”- altana wolnostojąca z ławo-stołami. Tym razem  w dniu 10.09.2021 r. o godzinie 16:00 zakończone uroczyście zostało zadanie następnej grupy z tej miejscowości „ Spotkania pod chmurką”- grille i ławo-stoły.

Odsłony: 842

Piątek 03.09.2021 r. był intensywnym dniem dla wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. O godzinie 10.00 uczestnicy grup inicjatywnych zakończyli zadania w mieście Pyrzyce. O godzinie 15.00 oddana została inicjatywa mieszkańców Wardynia gminy Choszczno ”Wspólne chwile w świetlistym zakątku”.

Odsłony: 1537

03.09.2021 r. o godzinie 10.00 uczestnicy grup inicjatywnych Projektu 7.1 przygotowali zakończenie swoich zadań w miejscowości Pyrzyce. Było to „Nasza odskocznia”- postawienie trampoliny i „Kosmiczna wspinaczka” - postawienie urządzenia linowego w Parku M. Matysiaka.

Odsłony: 1522

W ostatni dzień wakacji, we wtorek 31 sierpnia 2021 r., otworzyliśmy kolejną zakończoną inicjatywę pn.: „Będzie jaśniej, będzie radośniej …” - lampy solarne w miejscu spotkań i relaksu wszystkich pokoleń mieszkańców Płońska.

Odsłony: 1337

Konkurs dziennikarski polegający na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

Odsłony: 1253


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.