Animacja

 Choszczno, 23.11.2021 r. godzina 9:30 - zjawiliśmy się na uroczystym wydarzeniu animacyjnym otwarcia inicjatywy pt. „Rajska plaża”. Tam grupa inicjatywna Projektu „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” podjęła się wykonania zadania, którego celem  było zwiększenie integracji, częstszych spotkań na świeżym powietrzu różnych grup wiekowych, a tym samym zagospodarowanie terenu rewitalizacji staje się „potencjałem do przeciwdziałania wykluczeniu mieszkańców”.

Odsłony: 1755

24 listopada o godzinie 14:30 w Boguszynach, gmina Pełczyce miało miejsce wydarzenie animacyjne integrujące lokalną społeczność, otwarcie zakończonego zadania pt. „Altana wolnostojąca” – miejsce spotkań i relaksu.

Odsłony: 1793

Dnia 19.11.2021r. po raz pierwszy pojawiliśmy się w miejscowości Porzecze, gmina Boleszkowice. Dokonaliśmy otwarcia inicjatywy pt. "Altana z grillem"- alternatywą spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi Porzecze. Zadanie dotyczyło stworzenia przyjaznego miejsca służącego integracji. Altana z grillem idealnie spełnia tą rolę. Obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom wsi.

Odsłony: 1962

"Rajska plaża" - doposażenie placu zabaw na plaży miejskiej w Choszcznie. Oficjalne otwarcie inicjatywy.

Odsłony: 2012

"Altana wolnostojąca- miejsce spotkań i relaks w miejscowości Boguszyny" (Gmina Pełczyce). Oficjalne otwarcie inicjatywy.

Odsłony: 1985


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.