Animacja

W ramach działań  projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  odbyło się 27 spotkań animacyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych na terenie 8 gmin : Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój,  Przelewice, Pyrzyce, Lipiany, Pełczyce, Choszczno, Recz.

Odsłony: 2572

Od miesiąca kwietnia 2019r. na terenie 8 gmin rozpoczęły się dyżury animatorów lokalnych projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, które odbywać się będą podczas całego procesu realizacji projektu.

Odsłony: 2415

Kończy się trzeci etap spotkań animacyjnych na terenie 8 gmin,  Subregionu B, Projektu "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw". Uczestnicy wybrali liderów , którzy zgromadzili wokół siebie zaangażowanych w działania mieszkańców obszarów rewitalizacyjnych poszczególnych gmin.

Odsłony: 2185

Odsłony: 2512

Od 25 lutego 2019 r. odbył się drugi cykl spotkań animacyjnych uczestników projektu 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" w gminach: Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój, Pełczyce, Przelewice, Choszczno, Recz i Lipiany.

Odsłony: 8171


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.