Walne Zebranie Członków

Zaproszenie na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na podstawie Statutu Stowarzyszenia § 22 ust. 5 pkt. 5 zaprasza na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 13.00  w Myśliborzu, przy ulicy  Klasztornej 3  (drugi termin o godz. 13.15).

Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” za rok 2015

Skład i organizacja pracy Zarządu:

Zarząd został wybrany przez XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 12 czerwca 2015 roku.

Barlinek, dnia 05 maja 2016 r.

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zaprasza na XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku, przy ulicy Podwale 10 (drugi termin o godz. 13.30). Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy.

XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  "Lider Pojezierza”, z dnia 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14. grudnia 2015 r. w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbyło się XXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, zwane dalej „Zebraniem”.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Adam Andriaszkiewicz, otworzył Zebranie o godz. 13.00. Na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum i ogłosił Zebranie niezdolnym do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z tym zamknął Zebranie i wyznaczył drugi termin Zebrania w dniu 14. grudnia 2015 r., na godzinę 13.30.

Barlinek, 30.11.2015 r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider  Pojezierza”,  Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXI Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 14 grudnia 2015 r. w  Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach,  Przelewice 17, o godz. 13.00.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.