Barlinek, 05.10.2015 r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”     

Na podstawie §22 ust. 5 pkt. 5 Statutu Stowarzyszenia "Lider  Pojezierza”,  Zarząd Stowarzyszenia, zaprasza na XXX Walne Zebranie Członków „Lidera Pojezierza”, które odbędzie się w poniedziałek, 19 października 2015 r. w  Barlineckim Ośrodku Kultury w Barlinku,  ul. Podwale 9, o godz. 13.00.

W przypadku braku quorum zgodnie ze statutem stowarzyszenia § 19 poz. 6 następne Walne Zebranie zostanie zwołane na godz. 13.30.

Porządek  zebrania:

1.      Otwarcie zebrania

2.      Wybór prezydium zebrania (przewodniczący, zastępca, sekretarz).

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Podjęcie uchwały nr XXX/01/2015 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

5.      Podjęcie uchwały nr XXX/02/2015 w sprawie uchwalenia wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

6.      Podsumowanie budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

7.      Sprawy różne

8.      Zamknięcie obrad

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
Adam Andriaszkiewicz

Projekty uchwał znajdują się do pobrania poniżej. 

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.