Zgodnie z § 12 pkt. 6.4. Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  prosimy o wpłacanie jednorazowych składek członkowskich za 12 miesięcy do dnia 31 stycznia każdego roku. Wysokość składki członkowskiej określona jest w Uchwale nr XVII/12/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z dnia 12.06.2012r. ( Uchwała jest do pobrania poniżej).

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie: Składka członkowska za rok …… (imię i nazwisko)

Numer konta Stowarzyszenia:
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY
nr konta:  19 8355 0009 0024 1487 2000 0002
REGON: 320188898
NIP: 597-165-90-98
KRS: 0000252730

Dziękujemy za regularne uiszczanie składek członkowskich. 

Załączniki:
Pobierz plik (aktualizacja_deklaracji_czlonkowska_2019.doc)Aktualizacja deklaracji członkowskiej[Plik .DOC (MS Word)]385 kB
Pobierz plik (deklaracja-czlonkowska-2019.doc)Deklaracja członkowska[Plik .DOC (MS Word)]378 kB
Pobierz plik (pelnomocnictwo_wzor (1).doc)Wzór pełnomocnictwa[Plik .DOC (MS Word)]28 kB
Pobierz plik (Rezygnacja z członkostwa.doc)Rezygnacja z członkostwa[Plik .DOC (MS Word)]32 kB
Pobierz plik (uchwala_wysokosc_skladek.PDF)Uchwała o wysokości składek[Plik .PDF (Adobe Reader)]550 kB

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.