Poniżej komplet dokumentów Stowarzyszenia do pobrania.

Załączniki:
Pobierz plik (Lokalna_Strategia_Rozwoju_projekt_29.02.2016.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020[Plik .PDF (Adobe Reader)]2378 kB
Pobierz plik (Regulamin-Organizacyjny-Biura.pdf)Regulamin organizacyjny Biura[Plik .PDF (Adobe Reader)]446 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-14.12.15r.pdf)Regulamin Rady[Plik .PDF (Adobe Reader)]340 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-1.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 1[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-2.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 2[Plik .PDF (Adobe Reader)]380 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-3.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 3[Plik .PDF (Adobe Reader)]265 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-4.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 4[Plik .PDF (Adobe Reader)]271 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-5.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 5[Plik .PDF (Adobe Reader)]584 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-6.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6[Plik .PDF (Adobe Reader)]383 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7a[Plik .PDF (Adobe Reader)]479 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7b[Plik .PDF (Adobe Reader)]370 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7c[Plik .PDF (Adobe Reader)]369 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7d.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7d[Plik .PDF (Adobe Reader)]368 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7e.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7e[Plik .PDF (Adobe Reader)]369 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7f.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7f[Plik .PDF (Adobe Reader)]469 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7g.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7g[Plik .PDF (Adobe Reader)]372 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7h.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7h[Plik .PDF (Adobe Reader)]371 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7i.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7i[Plik .PDF (Adobe Reader)]369 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-7j.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7j[Plik .PDF (Adobe Reader)]369 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-8.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 8[Plik .PDF (Adobe Reader)]237 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-9a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 9a[Plik .PDF (Adobe Reader)]372 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-9b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 9b[Plik .PDF (Adobe Reader)]477 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-9c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 9c[Plik .PDF (Adobe Reader)]372 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr-9d.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 9d[Plik .PDF (Adobe Reader)]372 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr10a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10a[Plik .PDF (Adobe Reader)]371 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr10b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10b[Plik .PDF (Adobe Reader)]373 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr10c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10c[Plik .PDF (Adobe Reader)]373 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr11.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 11[Plik .PDF (Adobe Reader)]596 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zal-nr12.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 12[Plik .PDF (Adobe Reader)]381 kB
Pobierz plik (Regulamin_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Regulamin Komisji Rewizyjnej[Plik .PDF (Adobe Reader)]220 kB
Pobierz plik (Regulamin_naboru_pracownikow.pdf)Regulamin Naboru Pracowników[Plik .PDF (Adobe Reader)]450 kB
Pobierz plik (Regulamin_obrad_WZC.pdf)Regulamin obrad Walnego Zebrania[Plik .PDF (Adobe Reader)]345 kB
Pobierz plik (Regulamin_Zarzadu.pdf)Regulamin Zarządu[Plik .PDF (Adobe Reader)]312 kB
Pobierz plik (Statut_tj.-23.05.2016r.pdf)Statut Stowarzyszenia - tekst jednolity[Plik .PDF (Adobe Reader)]283 kB
Pobierz plik (Zal-nr-11-Kryteria-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow.pdf)Załącznik nr 11 - Kryteria wyboru operacji[Plik .PDF (Adobe Reader)]1136 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel. 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu


______________________________

Specjalista ds. realizacji LSR 2007-2013 i budowy nowej LSR 2014-2020
Marta Wojciechowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
kom. 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Leopold Ochalik
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),

w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.