Poniżej komplet dokumentów Stowarzyszenia do pobrania.

Załączniki:
Pobierz plik (LSR-LIDER-.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020[Plik .PDF (Adobe Reader)]2550 kB
Pobierz plik (Regulamin-Organizacyjny-Biura-tekst jednolity.pdf)Regulamin organizacyjny Biura[Plik .PDF (Adobe Reader)]621 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-tekst-jednolity.pdf)Regulamin Rady[Plik .PDF (Adobe Reader)]556 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-1.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 1[Plik .PDF (Adobe Reader)]358 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-2.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 2[Plik .PDF (Adobe Reader)]429 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-3.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 3[Plik .PDF (Adobe Reader)]262 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-4.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 4[Plik .PDF (Adobe Reader)]471 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-5.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 5[Plik .PDF (Adobe Reader)]540 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6[Plik .PDF (Adobe Reader)]463 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6a[Plik .PDF (Adobe Reader)]548 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-6b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 6b[Plik .PDF (Adobe Reader)]450 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7a[Plik .PDF (Adobe Reader)]463 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7b[Plik .PDF (Adobe Reader)]440 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7c[Plik .PDF (Adobe Reader)]437 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7d.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7d[Plik .PDF (Adobe Reader)]572 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7e.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7e[Plik .PDF (Adobe Reader)]575 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7f.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7f[Plik .PDF (Adobe Reader)]589 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7f1.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7f 1[Plik .PDF (Adobe Reader)]586 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7g.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7g[Plik .PDF (Adobe Reader)]442 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7h.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7h[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7i.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7i[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-7j.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 7j[Plik .PDF (Adobe Reader)]441 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-8.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 8[Plik .PDF (Adobe Reader)]467 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr-9.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 9[Plik .PDF (Adobe Reader)]282 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr10a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10a[Plik .PDF (Adobe Reader)]440 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr10b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10b[Plik .PDF (Adobe Reader)]580 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr10c.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 10c[Plik .PDF (Adobe Reader)]444 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr11a.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 11a[Plik .PDF (Adobe Reader)]465 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr11b.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 11b[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr12.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 12[Plik .PDF (Adobe Reader)]480 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr13.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 13[Plik .PDF (Adobe Reader)]339 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr14.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 14[Plik .PDF (Adobe Reader)]439 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr15.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 15[Plik .PDF (Adobe Reader)]492 kB
Pobierz plik (Regulamin-Rady-zalacznik-nr16.pdf)Regulamin Rady - załącznik nr 16[Plik .PDF (Adobe Reader)]339 kB
Pobierz plik (Regulamin_Komisji_Rewizyjnej.pdf)Regulamin Komisji Rewizyjnej[Plik .PDF (Adobe Reader)]220 kB
Pobierz plik (Regulamin_naboru_pracownikow.pdf)Regulamin Naboru Pracowników[Plik .PDF (Adobe Reader)]450 kB
Pobierz plik (Regulamin_obrad_WZC.pdf)Regulamin obrad Walnego Zebrania[Plik .PDF (Adobe Reader)]345 kB
Pobierz plik (Regulamin_Zarzadu.pdf)Regulamin Zarządu[Plik .PDF (Adobe Reader)]312 kB
Pobierz plik (Statut_tj.-23.05.2016r.pdf)Statut Stowarzyszenia - tekst jednolity[Plik .PDF (Adobe Reader)]283 kB
Pobierz plik (Zal-nr-5-Kryteria-wyboru-operacji-wraz-z-procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriow.pdf)Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów[Plik .PDF (Adobe Reader)]523 kB
Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Magdalena Bakalarczyk-Wilk
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 601 806 626
e-mail: specjalista@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. promocji
Ewa Stolarska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 505 711 328
e-mail: ewales_ry@wp.pl

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Pracownik ds. informatyczno-promocyjnych
Wiktor Różański
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. realizacji zadań
z zakresu funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl
______________________________

Specjalista ds. projektów realizowanych przez LGD lub partnerów zewnętrznych
Leopold Ochalik
tel./faks +48 957460-360
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.