Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 19 ust. 8  Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. (wtorek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach (Plac im. Huberta Dzikowskiego 1, 74-240 Lipiany), o godz. 11.00

16 sierpnia 2023 r. (środa) w PCRiT ,,Pełczanka” w Pełczycach odbyło się XXXIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i aktywny udział w zebraniu. Najważniejszym punktem obrad było omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”, tj. §31 które dotyczą Rady LGD oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej ww. zmiany.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Na podstawie § 22 ust. 8  Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXIV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 16.08.2023 r. (środa) w Sali Konferencyjnej PCRiT ,,Pełczanka (ul. Słoneczna 9, 73-260 Pełczyce), o godz. 13.00.

30 czerwca 2023 r. (piątek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach odbyło się XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i przede wszystkim za udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.