Walne Zebranie Członków

 Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. (piątek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach, o godz. 10.00.

25 maja 2023  r. (czwartek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło  się XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i przede wszystkim za udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), zmiany Statutu i Nowa Rada, to najważniejsze punkty wczorajszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. W dniu 25.05.2023 r. w gościnnych progach Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło się XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 25.05.2023 r. (czwartek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, o godz. 10.00

20 czerwca 2022  r. (wtorek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło  się XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i przede wszystkim za udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.