• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Ankieta dotycząca budowy LSR programu Fundusze dla Rybactwa (FER) na lata 2023-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Wypełnij ankietę

Punkt konsultacyjny ws. Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

Stowarzyszenia są uprawnione do uczestnictwa jako partnerzy w projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020.

Poniżej (do pobrania)  znajduje się tekst Programu Operacyjnego.  

 

Dla nowego okresu wsparcia 2014-2020 będzie do rozdysponowania 83.100.000,00 EURO na pięć priorytetów:

·        Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

·        Ochrona środowiska i promocja efektywności zasobów

·        Promocja zrównoważonego transportu i eliminowanie wąskich gardeł w głównej sieci transportu

·        Promocja zatrudnienia i wsparcie mobilności na rynku pracy

·        Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i efektywności w administracji publicznej.

W ciągu najbliższych siedmiu lat program będzie dążył do wspierania niebieskiego i zielonego potencjału wzrostu w ramach współpracy transgranicznej instytucji z regionów Południowego Bałtyku.

„Zielony wzrost” jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

„Niebieski wzrost” jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP .

Przewiduje się, że najbliższy ogłoszony nabór nastąpi jesienią  2015 roku, jednak konsultacje  i spotkania dla beneficjentów już rozpoczęły się wiosną . Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ściśle współpracuje przy tworzeniu przyszłego programu w grupach roboczych i Wspólnym Komitecie Programującym, a także prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy dla Programu.

Bezpośrednimi  beneficjentami projektu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, instytuty naukowe oraz instytucje szkoleniowo-doradcze. Swoje aplikacje do programu składać mogą także izby handlowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe oraz placówki użyteczności publicznej, instytucje kultury.

Program, choć w latach 2007-2013 był pilotażowy pozwolił na zainicjowanie nowej współpracy transgranicznej i przełamał świadomość beneficjentów, że warto czerpać nowe doświadczenia od innych partnerów projektowych, by wzmocnić swoją gospodarkę.

W programie obowiązuje język angielski.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.