Walne Zebranie Członków

25 maja 2023  r. (czwartek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło  się XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i przede wszystkim za udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR), zmiany Statutu i Nowa Rada, to najważniejsze punkty wczorajszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”. W dniu 25.05.2023 r. w gościnnych progach Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło się XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”.

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się w dniu 25.05.2023 r. (czwartek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, o godz. 10.00

20 czerwca 2022  r. (wtorek) w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach odbyło  się XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza". Dziękujemy wszystkim przybyłym członkom Stowarzyszenia za przybycie i przede wszystkim za udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza".

Na podstawie § 22 ust. 5 pkt 5 w zw. z § 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia "Lider Pojezierza”, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na XXXI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, które odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, o godz. 12.00

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.