Zgodnie z § 12 pkt. 6.4. Statutu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”  prosimy o wpłacanie jednorazowych składek członkowskich za 12 miesięcy do dnia 31 stycznia każdego roku. Wysokość składki członkowskiej określona jest w Uchwale nr XXXI/07/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z dnia 20.09.2022 r. ( Uchwała jest do pobrania poniżej).

W tytule przelewu prosimy o wpisywanie:

Składka członkowska za rok …… (imię i nazwisko)

Numer konta Stowarzyszenia:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
34 1090 1623 0000 0001 5109 9009

REGON: 320188898
NIP: 597-165-90-98
KRS: 0000252730

Dziękujemy za regularne uiszczanie składek członkowskich.

Załączniki:
Pobierz plik (Aktualizacja deklaracji członkowskiej.doc)Aktualizacja deklaracji członkowskiej[Plik .DOC (MS Word)]1085 kB
Pobierz plik (Deklaracja członkowska-24.doc)Deklaracja członkowska[Plik .DOC (MS Word)]1083 kB
Pobierz plik (Rezygnacja z członkostwa.doc)Rezygnacja z członkostwa[Plik .DOC (MS Word)]32 kB
Pobierz plik (Uchwała o wysokości składek.pdf)Uchwała o wysokości składek[ ]609 kB
Pobierz plik (Wzór pełnomocnictwa.doc)Wzór pełnomocnictwa[Plik .DOC (MS Word)]28 kB

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.