W dniu 24 maja w Książnicy Pomorskiej podpisano umowę na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W imieniu Zarząd Województwa, Wicemarszałek Jarosław Rzepa oraz dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Krzysztof Wiklak i Ireneusz Kostka podpisało umowę na realizację projektu „Rola międzynarodowych projektów współpracy w pobudzeniu aktywności społecznej na obszarach wiejskich - dobre praktyki”.

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspieranie transferu wiedzy i innowacji na obszarach wiejskich poprzez udział uczestników biorących udział w wyjeździe studyjnym i ich uczestnictwo w konferencji z udziałem Litewskich Lokalnych Grup Działania oraz poznanie zrealizowanych projektów przez obecne na konferencji LGD.

Nacisk uczestników wyjazdu w Rejon Kowna będzie ukierunkowany na projekty związane z większym zaangażowaniem młodego pokolenia w życiu społecznym obszarów wiejskich. Realizacja operacji spowoduje opracowanie dodatkowych elementów w LSR zwiększających  aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na tych obszarach. 

Partnerami w realizacji projektu są:

1. LGD Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „WIR”

2. Rybacka Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Jezior”

3. LGD Stowarzyszenie „Powiatu Świdwińskiego”

Uczestnicy wyjazdu studyjnego na Litwę będą brali udział w spotkaniach z wnioskodawcami oraz pracownikami biur litewskich LGD. Wezmą udział w zorganizowanej wspólnie przez organizatorów  i  partnerów wyjazdu w pracach zespołów, które maja opracować wspólne propozycje do nowych projektów współpracy w następnym okresie programowania.  

Wyjazd studyjny będzie dobrym i efektywnym wyjazdem poznawczym z zakresu dobrych praktyk a jednocześnie udział we wspólnej konferencji poświęconej nowej perspektywie 2021 – 2027 zainicjuje nowe pomysły na wspólne międzynarodowe projekty współpracy.

Operacja da impuls do nowych projektów, które pobudzą aktywność mieszkańców obszarów wiejskich, a zdobyte doświadczenie przełożą się bezpośrednio na działania w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju LGD uczestniczących w operacji na kolejne lata.

Dobre praktyki spowodują opracowanie nowych form promocji wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowa  Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.