Podczas spotkania zostały poddane ocenie wnioski, które były opublikowane w ramach próbnego naboru wniosków na naszej stronie i złożone przez wnioskodawców w biurze Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Ocenie zostały poddane również pozostałe dokumenty proceduralne. Nad prawidłową pracą członków Rady pieczę sprawowali Mężowie Zaufania, którym zostały wręczone pamiątkowe akty nominacji.

Celem spotkania było przygotowanie pracowników biura, jak i Zarządu do prawidłowej pracy podczas przyjmowania dokumentów przy naborze wniosków i zapoznanie z procedurami obowiązującymi podczas oceny merytorycznej i formalnej członków Rady LGD.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w warsztatach. Poniżej fotorelacja z warsztatów.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.