Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu. W rezultacie opracowano cztery główne trasy:

·         Trasa Nadmorska:

Długość przebiegu w wariancie preferowanym: 226,48 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 267,58 km

·         Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior):

Długość na przebiegu z Cedyni w wariancie preferowanym: 329,09 km

Długość na przebiegu łącznika ze Szczecina w wariancie preferowanym: 264,08 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 743,71 km

·         Trasa Bałtyk – Wałcz:

Długość na przebiegu z Kołobrzegu w wariancie preferowanym: 180,34 km

Długość na przebiegu z Mielna w wariancie preferowanym: 176,84 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 339,46 km

·         Trasa Myśla – Tywa – Odra – Zalew:

Długość przebiegu w wariancie preferowanym: 248,34 km

Suma długości odcinków we wszystkich wariantach przebiegu: 347,32 km

Trasa nr 2, tj. Pojezierna (Tysiąca Jezior) obejmuje swym zasięgiem gminy objęte LSR  Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Trasy wyznaczane są na terenach o ciekawych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, co z pewnością wpłynie na wzrost popytu turystycznego oraz wydłużenie czasu pobytu w regionie, za czym idzie ograniczenie silnej sezonowości turystyki. Mamy nadzieję, że realizacja projektu zadowoli miłośników podróży rowerowych, którzy będą zarażać taką formą wypoczynku wszystkich wokół. Bo przecież sport to zdrowie!

Więcej na temat projektu przeczytacie Państwo tutaj

Załączniki:
Pobierz plik (korytarze.jpg)Mapa.jpg[ ]1306 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.