Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz. U. poz. 1339). Zgodnie z ww. upoważnieniem, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia uproszczony wzór oferty z realizacji zadania publicznego oraz    uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.

Stosownie do art. 19a ust. 7a zmienionej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania składa się według uproszczonych wzorów, których zakres przedmiotowy wynika z ust. 7b i 7c. Zgodnie z ust. 7b uproszczony wzór oferty zawiera w szczególności zakres rzeczowy zadania publicznego, termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego. Natomiast zgodnie z ust. 7c uproszczony wzór sprawozdania zawiera opis wykonania zadania oraz zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.

Uwagi do projektu należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator konsultacji: Jan Karpowicz, Departament Pożytku Publicznego, MPIPS.


 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.