Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny  będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego.

Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej.

Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy.

Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy.

Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY

1.      Stadion z boiskiem treningowym;

2.      Aktywność przedsiębiorców;

3.      Jezioro w centrum miasta;

4.      Oferta edukacyjna z rezerwami;

5.      Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;

6.      Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;

7.      Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking”;

8.      Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

9.      Szpital Miejski;

SZANSE

1.      Duża liczba jednostek noclegowych;

2.      Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;

3.      Marka „Deska Barlinecka”, jako produkt i marka istniejąca;

4.      Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;

5.      Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;

6.      S3 odległa o 15 km;

7.      Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;

8.      Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY

Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
Brak wspierania przedsiębiorców – inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
Deficyty szkolnictwa zawodowego – poziom, baza, kierunki kształcenia;
Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;
 

ZAGROŻENIA

Brak obwodnicy centrum miasta;
Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
Emigracja zarobkowa;
Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
Starzejące się społeczeństwo lokalne.
Ostateczna wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY

1.Aktywność przedsiębiorców;

2.      Jezioro w centrum miasta;

3.      Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking”;

4.      Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE

1.Duża liczba jednostek noclegowych;

2.      Marka „Deska Barlinecka”, jako produkt i marka istniejąca;

3.      Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;

4.      Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY

1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;

Brak wspierania przedsiębiorców – inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
Deficyty szkolnictwa zawodowego – poziom, baza, kierunki kształcenia;
Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;

ZAGROŻENIA

1.Brak obwodnicy centrum miasta;

Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.