Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs polega na przygotowaniu lekcji edukacyjnej w formie materiału wideo na jeden z czterech następujących tematów:
"Fizyka od kuchni" (należy wybrać jedno lub dwa zjawiska fizyczne, które zachodzą w kuchni, a następnie w ciekawy sposób je przedstawić i/lub wytłumaczyć);
"Co robi mózg, gdy człowiek śpi?" (lekcja powinna przedstawiać funkcje snu i działanie fal mózgowych);
"Czy mikroorganizmy mogą być dla nas dobre?" (materiał wideo o bakteriach, które służą człowiekowi);
"Kolorowa chemia - jaki jest Twój ulubiony kolor?" (w ciekawy sposób należy pokazać i wytłumaczyć jak otrzymać ten kolor: a. wyświetlając go z jakiegoś źródła światła; b. zabarwiając nim, np. wodę w zlewce.
Należy zagłębić się w fizykochemię procesu widzenia i powstawania kolorów w systemie RGB i CMYK).
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
wybrane przez laureatów wyposażenie pracowni szkolnej (biologicznej, chemicznej lub fizycznej) o wartości 13 000 zł;
zespoły, które zajmą II i III miejsce otrzymają wyposażenie pracowni szkolnej (biologicznej, chemicznej lub fizycznej) o wartości 6 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć a jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.