Załączone formularze w wersji 5.z dotyczą Beneficjentów (podejmowanie działalności gospodarczej), którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy na formularzu 5.z oraz Beneficjentów, którzy zawarli aneksy „covidowe" do umów 4.z i wcześniejszych.
 
Wypełnienie  formularza jest obowiązkowe po 12 miesiącach realizacji operacji. 
Załączniki:
Pobierz plik (BP_P_3z.pdf)BP_P_3z[ ]364 kB
Pobierz plik (imbp_ipro_19_2_p_20201221.xlsx)imbp_ipro_19_2_p_20201221[ ]122 kB
Pobierz plik (imbp_ipro_19_2_p_informpomocn_20201221.pdf)imbp_ipro_19_2_p_informpomocn_20201221[ ]719 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.