200 tys. zł

W realizacji zadania uczestniczyć będą:

  • Klub Żeglarski ,,SZTORM” Barlinek;
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach;
  • Międzyszkolny Klub Sportowy ,,SZKUNER” w Myśliborzu;
  • Klub Żeglarski ,,SZTAKSEL” w Pełczycach.

 

Operacja przewiduje przeprowadzenie przez 4 grantobiorców następujących działań takich jak:

- zakup łodzi specjalistycznej z opuszczanym kadłubem wraz z silnikiem oraz przyczepą podłodziową do jej przewozu

- zaplanowanie cyklu warsztatów( w tym na wodzie oraz dla dzieci i młodzieży).

Sama operacja ma na celu przede wszystkim realizację przedsięwzięcia ochrony zasobów wodnych i akwakultury.

Jest wiele metod tej edukacji. Najlepszą jest bezpośrednia obecność młodego pokolenia w miejscu gdzie przyroda oddziaływuje na zmysły człowieka. To praktyczne zajęcia na wodzie. Dzięki zakupowi sprzętu pływającego uczestnicy zajęć będą mogli pod okiem nauczycieli w małych grupach poznawać tajniki życia zwierzęcego, roślinnego na obszarach wodnych. Na własne oczy poznawać będą zmiany, jakie powoduje zmiana klimatu oraz ingerencja człowieka. Oczywiście zmiany związane z porami roku również.

Zajęcia praktyczne wyrobią wśród mieszkańców nawyki oraz szacunek związany z ochroną zasobów wodnych i akwakultury. Zakupione łodzie oraz przyczepy do ich przewożenia dadzą możliwość porównania wyników badań nad hydro- eko- systemem w różnych środowiskach i miejscach na obszarze LGD.

Prowadzona przez grantobiorców ochrona zasobów wodnych i akwakultury prowadzona będzie również podczas bieżącego patrolowania akwenów wodnych i szybka reakcja na nieprawidłowości i patologiczne przypadki bezpośrednio do partnerów operacji- Policja, WOPR, Straż Rybacka, OSP. Ponadto grantobiorcy realizować będą działania poprzez propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich. 

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy!

GALERIA

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.