Przypominam, iż do 31 sierpnia br. trwa ostatni w tym roku nabór wniosków w ramach projektu. To ostatnia szansa na pozyskanie mikrodotacji.  Kolejne spotkania informacyjne planowane są w tygodniu pomiędzy 17 a 21 sierpnia br. w Szczecinie i w Koszalinie – szczegóły wkrótce. Szczegóły spotkania w Gryficach w załączeniu. http://www.mikrodotacje-mil. karrsa.pl/kontakt

2.  W lipcu 2015 roku Sektor 3 rozpoczyna działania skierowane do organizacji działających na rzecz seniorów. W ramach projektu PROfesjonalizacja senioralnychNGO oferowane jest wsparcie w postaci min. coachingu, doradztwa, szkoleń. A wszystko po to aby trwale podnieść wiedzę i jakość działania organizacji senioralnych- czyli takich, które działają na rzecz osób w wieku 60+. Pierwszy krok to wysłanie zgłoszenia. Szczegóły w załączeniu.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w terminie od 10 lipca do 3 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach Modułu I oraz Modułu II „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”. Szczegóły dostępne są na http://www.pfron.org.pl/pl/ komunikaty/2829,Termin- skladania-wnioskow-w-ramach- Programu-wsparcia- miedzynarodowych-imprez-spo. html

4. Do 10 września br. można składać wnioski o dotacje w ramach programu grantowego „Na dobry początek”, którego organizatorem jest Fundacja BGK. Szczegóły w załączeniu.

5. Ruszył dodatkowy nabór ofert w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Termin składania wniosków mija 4 sierpnia br. Szczegóły dostępne pod adresem:http://bip.msit.gov.pl/bip/ finansowanie-zadan/sport- powszechny/2015/1575, Dodatkowy-nabor-ofert-w- konkursie-na-dofinansowanie- zadan-z-zakresu-upowszechnia. html

6. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 4 otwarte konkursy ofert w zakresach: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert mija 25 sierpnia br.http://www.wojsko-polskie. pl/pl/wspolpraca-wojska-ze- spoleczenstwem/zadania-zlecone

Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższych przedsięwzięciach.

Pozdrawiam
Magdalena Pieczyńska
Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych

Załączniki:
Pobierz plik (2.PROfesjonalizacja_senioralnychNGO.docx)PROfesjonalizacja senioralnych NGO[ ]388 kB
Pobierz plik (konkurs_grantowy_BGK.pdf)Konkurs grantowy BGK[ ]130 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.