×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ssoltys15 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ssoltys15 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

A także promowanie najbardziej aktywnych sołtysów i sołectw z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy. Sołectwa, przedstawiając tkwiący w nich niezwykły potencjał społeczny, przyczyniali się do promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. obszaru gmin Barlinek, Boleszkowice, Bierzwnik, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice i Trzcińsko-Zdrój. Do konkursu przystąpiło aż dziewięć sołectw, tj.: Dzikowo (gm. Barlinek) na czele z Sołtyską – Agnieszką Kuczabą – Wysocką, Boleszkowice (gm. Boleszkowice) na czele z Sołtyską – Jadwigą Panek, Jagów (gm. Pełczyce) na czele z Sołtysem – Sławomirem Przyłuckim, Góralice (gm. Trzcińsko-Zdrój) na czele z Sołtysem - Robertem Benedyktem Kowalskim, Warnice (gm. Dębno) na czele z Sołtyską - Mieczysławą Oraczewską; Golenice (gm. Myślibórz) na czele z sołtysem - Tomaszem Antczakiem; Żeńsko (gm. Krzęcin) na czele z sołtysem - Danielem Kamińskim, Zamęcin (gm. Choszczno) na czele z sołtysem - Markiem Żurańskim. Wszystkie ekipy były świetnie przygotowane do zawodów a liderzy grup zdeterminowani do walki o tytuł „Sołtysa Roku obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Aby zachować średniowieczny klimat konkurencje oparte były na zabawach z tamtej epoki, tj.  strzelanie z łuku, rzut włócznią, kręcioł + cięcie jabłka za pomocą topora, Bieg z przeszkodami ( Narty Bolka ), Wbijanie „młotkiem” gwoździ na czas. Nad przebiegiem konkurencji i uczciwą punktacją czuwali rycerze ze Stowarzyszenia Chorągiew Piastów Śląskich na czele z Panem Marcinem Bzowym. Organizacja Konkursu oraz nagrody były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie, w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nagrodą główną, o którą toczono bój w tym roku była kosiarka spalinowa. Sołtys – Lider sołectwa, które zdobyło pierwsze miejsce został uhonorowany pucharem. Druga i trzecia nagroda to bony na zakup nasadzeń w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach. Wszyscy przedstawiciele sołectw otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody od Stowarzyszenia „Lider Pojezierza. Poszczególne miejsca otrzymali:

I miejsce: Sołectwo Zamęcin (gm. Choszczno) na czele z Sołtysem – Markiem Żurańskim, który został jednocześnie uhonorowany laurem „Sołtysa Roku obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

II miejsce: Sołectwo Góralice (gm. Trzcińsko-Zdrój) na czele z Sołtysem - Robertem Benedyktem Kowalskim

III miejsce: Sołectwo Warnice (gm. Dębno) na czele z Sołtyską – Mieczysławą Oraczewską

 

Wszystkim ekipom i sołtysom, którzy brali udział w konkursie na Supersołtysa i Supersołectwo „3xS” serdecznie dziękujemy i gratulujemy! Cieszymy się, że i w tym roku towarzyszyła nam sportowa i zdrowa rywalizacja zgodnie z zasadami fair-play a także dobra zabawa. Spotkajmy się za rok!

 GALERIA:

{gallery}ssoltys15{/gallery}

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.