• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

 Przypominamy ponownie.
W imieniu LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz LGR Stowarzyszenia „Partnerstwo Jezior” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza RRW. Jest on niezmiernie istotnym  dokumentem potrzebnym przy budowie przyszłej 2014-2020 lokalnej strategii rozwoju w obszarze działania naszych Grup. 

Informacje z kwestionariusza RRW będą wykorzystane tylko i wyłącznie do celów Ministerstwa (mają charakter tylko i wyłącznie statystyczny). Złożone w GUS druki RRW potwierdzą wysoki na naszym obszarze współczynnik rybackości. 

Tworzymy nową Strategię na lata 2014-2020 dającą możliwość  skorzystania ze środków programu operacyjnego Rybactwo i Morze.

Poniżej wyszczególniam kogo dotyczą dane druki i zamieszczam wyjaśnienie odnośnie punktu dotyczącego zatrudnienia. Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zatrudnienie, ponieważ członkowie rodziny pracujący przy gospodarstwie rybackim również są liczeni jako osoby zatrudnione, nawet jeśli nie posiadają stosunku pracy w gospodarstwie.

- akwakultura (rybacy stawowi) – druk RRW 22 (termin do 15 marca) (Jeszcze można uzupełnić)

- właściciele jezior – druk RRW 23 (termin do 1 czerwca),

- właściciel zakładu przetwórstwa rybnego– druk RRW 20 (termin 31 marca),

– właściciel statku rybackiego (rybacy morscy) -  druk RRW 19 (termin 31 marca),

WAŻNE: JEŚLI KTOŚ JEST NP.  WŁAŚCICELEM STAWÓW I JEZIORA WYPEŁNIA DWA DRUKI – RRW 22 i RRW 23, tak samo jest w innych przypadkach.

Problem etatyzacji (pkt. pt. „Zatrudnienie” w RRW):

Tabela podzielona jest na dwa działy główne

A)    Pionowe – w podziale na:

1)      członków rodziny (małżonek, pełnoletnie dzieci pracujące w gospodarstwie rybackim, członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie rybackim),

2)      osoby z zewnątrz – wszyscy pracownicy nie będący rodziną

B)    Poziome -

1.      Zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji (tzn. przy odłowach bądź przetwórstwie np. przy liniach produkcyjnych):

a)      Zatrudnieni na stałe (umowa o pracę)

b)      Zatrudnieni sezonowo (pozostałe umowy! nie przeliczamy na etaty średnioroczne WPISUJEMY ILOŚĆ OSÓB NA PODSTAWIE UMÓW BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA UMOWY!)

2.      Pozostałe osoby zatrudnione na stałe ( tzn. sprzątaczki, pracownicy biurowi, obsługa lądowa, stróżujący, serwisanci,  itp.)

Co można zyskać?

Zyskać można możliwość ubiegania się o dofinansowania w przyszłym okresie programowania 2014-2020, natomiast osoby, które nie złożą kwestionariusza nie będą mogły ubiegać się o dofinansowania wodno-środowiskowe przez najbliższe 7 lat.

Poniżej przedstawiam Państwu informacje w skrócie o obecnej działalności stowarzyszenia i możliwościach związanych z ubieganiem się o dofinansowania.

Celem stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Rybackiej jest działanie na rzecz rozwoju obszarów rybackich gmin Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, Suchań, Mirosławiec, Tuczno, zwanego obszarem „Partnerstwo Jezior" a w szczególności:

·         działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich;

·         aktywizowanie społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;

·         realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

·         złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;

·         podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania stowarzyszenia;

·         upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich obszaru „Partnerstwo jezior";

·         ochrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia;

·         tworzenie warunków współpracy stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów rybackich „Partnerstwo Jezior".

 

Preferowane rodzaje operacji dla sektora rybackiego:

·         Tworzenie i rozwój podmiotów gospodarczych zajmujących się chowem, hodowlą, połowem i przetwórstwem ryb.

·         Tworzenie i rozwój punktów (systemów) sprzedaży produktów rybnych, w tym sprzedaży bezpośredniej.

·         Tworzenie i rozwój działalności produkcyjnej i usługowej przez osoby z sektora rybactwa.

·         Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze usług dla ludności, prowadzonych przez osoby spoza sektora rybactwa.

·         Rozwój dostępu do Internetu, jako narzędzia wspomagającego rozwój przedsiębiorczości.

·         Rozwój małej gastronomi, w tym smażalni ryb, wędzarni, restauracji itp.

·         Imprezy promocyjne np. pokazy przygotowania potraw z ryb.

 

Potencjalni beneficjenci, którzy mogą ubiegać się o dotacje:

·         Jednostki samorządu terytorialnego.

·         Przedsiębiorstwa.

·         Uprawnieni do rybactwa.

·         Osoby fizyczne, w tym rolnicy i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

·         Stowarzyszenia, związki stowarzyszeń i fundacje.

·         Kościoły i związki wyznaniowe.

·         Instytucje i inne podmioty zajmujące się rybactwem i branżami związanymi z rybactwem.

Rodzaj operacji dla sektora rybackiego: Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, obejmuje:

1)      budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki, lub

2)      zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub

3)      wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia, lub

4)      remont lub adaptację statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowę nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza, lub

5)      udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, lub

6)      zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.

Limit pomocy w okresie realizacji programu (2012-2015):

900 000 zł na jednego beneficjenta. Limit pomocy na jedną operację: max. 450 000 zł. Zwrot kosztów kwalifikowanych do 60%

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na naszej stronie Stowarzyszenia www.lgr.choszczno.pl. Informacje znajdują się w dwóch miejscach strona intro kafelka: Dla beneficjentów – poradniki lub po przejściu do strony głównej podkategoria menu po lewej stronie: Info dla beneficjenta.

Do wiadomości dołączam Mini przewodnik po Osi 4 PO RYBY, który przedstawia w skrócie naszą działalność, oraz cele szczegółowe strategii i możliwość działań dla konkretnych operacji. Dołączam również druki RRW.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z naszymi Stowarzyszeniami drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).

 

Wiktor Różański

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”

ul. Rynek 6a, 73-200 Choszczno

kom. 503 132 972,  tel./ fax. 95 763 38 79

www.lgr.choszczno.pl

oraz 

Ireneusz Kostka

Wiceprezes urzęd

www.liderpojezierza.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 501652083,  957460360

 
 

Załączniki:
Pobierz plik (OS_4_PO_RYBY_2007-2013.pdf)OS 4 PO RYBY[ ]2523 kB
Pobierz plik (RRW-19.pdf)RRW_19[ ]185 kB
Pobierz plik (RRW-20.pdf)RRW_20[ ]154 kB
Pobierz plik (RRW-22.pdf)RRW_22[ ]102 kB
Pobierz plik (RRW-23.pdf)RRW_23[ ]101 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.