• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Ankieta dotycząca budowy LSR programu Fundusze dla Rybactwa (FER) na lata 2023-2027, który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


Wypełnij ankietę

Punkt konsultacyjny ws. Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER), który jest kontynuacją Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.


Zobacz więcej

Aktualności - najnowsze informacje

30 czerwca br. w Sali Sejmiku Województwa odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa.  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa przywitał przybyłych uczestników konferencji.

 

Pan Wicemarszałek Jarosław Rzepa omówił temat dotyczący przyszłości programu Leader w perspektywie 2014-2020. Upewnił uczestników, że ważnym elementem rozwoju województwa są Lokalne Grupy.  Ponadto, przedstawił aktualny stan obszarów, na których będą działały Lokalne Strategie Rozwoju. - monofunduszowe i wielofunduszowe.

Nowy podział grup przedstawia się następująco: 5 Lokalnych Grup Rybackich - strategia monofunduszowa - PO "Morze i Rybactwo", 10 Lokalnych Grup Działania - strategia monofunduszowa - PROW i 3 LGD - strategie wielofunduszowe - PROW i PO "Morze
i Rybactwo

O nowej perspektywie finansowej PROW 2014-2020 z harmonogramem ogłaszania naborów i terminu składania wniosków o przyznanie pomocy mówił Dyrektor Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Artur Przybylski.

- Do końca lipca w województwie zachodniopomorskim należy składać wnioski o wsparcie przygotowawcze na tworzenie nowych strategii. Gotowe strategie mają trafić do PROW do 15 listopada 2015 roku.

Przedstawiciele Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawili  zasady otrzymania wsparcia przygotowawczego. Omówiony został  wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność.

Sprawozdanie z  Ogólnopolskiego Sympozjum Lokalnych Grup Działania z Wdzydz Kiszewskich przedstawiła Agnieszka Brodowska z LGD Powiatu Świdwińskiego.

Prezydent  Zachodniopomorskiej Sieci Lider Ireneusz Kostka, omówił zarys dalszej współpracy LGD i LGR przy tworzeniu strategii jak i współpracy w ogóle, podsumowując jednocześnie całe wtorkowe spotkanie. W swej prezentacji przedstawił pola współpracy obu grup. Omówił też mocno zaawansowane prace nad  projektami współpracy; międzynarodowe, międzyregionalne i regionalne.  

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.