Międzynarodowe Spotkanie Lokalnych Grup Działania - Hlińsko w Czechach w dniach 30.05.-01.06.2017 roku. Celem spotkania było nie tylko sieciowanie LGD ale przede wszystkim nawiązywania kontaktów i przygotowywanie międzynarodowych projektów współpracy. Pomorze Zachodnie reprezentowała  5 osobowa ekipa z LGD „Lider Pojezierza” i RLGD „Morze i Parsęta”.

W spotkaniach brały udział LGD z województwa dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. We wspólnych warsztatach brały udział LGD również z Czech, Słowacji, Chorwacji, Austrii i gościnnie z Gruzji.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza nawiązało współpracę z LGD-ami z Czech, Słowacji oraz Gruzji.

Doprecyzowaliśmy wspólny projekt realizowany obecnie Młodzieżowa Akademia Komunikacji z MAS Opavsko oraz kolejny projekt, który będzie realizowany po 2018 roku FestWIK (Festiwal Wiejskiej Innowacyjności i Kreatywności), w którym będą brały udział najlepsze projekty realizowane w ramach podjęcia działalności gospodarczej w 11 LGD, MAS i VVG  z Polski Czech i Litwy. 

Kolejny LeaderFest 2018 za rok też w Czechach.  Już mamy zaproszenie.

Zaproszenie mają również przedstawiciele Młodzieżowej Akademii Komunikacji, projektu realizowanego w ramach międzynarodowego projektów współpracy.

IK.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.