Międzynarodowe Spotkanie Lokalnych Grup Działania - Hlińsko w Czechach w dniach 30.05.-01.06.2017 roku. Celem spotkania było nie tylko sieciowanie LGD ale przede wszystkim nawiązywania kontaktów i przygotowywanie międzynarodowych projektów współpracy. Pomorze Zachodnie reprezentowała  5 osobowa ekipa z LGD „Lider Pojezierza” i RLGD „Morze i Parsęta”.

W spotkaniach brały udział LGD z województwa dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. We wspólnych warsztatach brały udział LGD również z Czech, Słowacji, Chorwacji, Austrii i gościnnie z Gruzji.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza nawiązało współpracę z LGD-ami z Czech, Słowacji oraz Gruzji.

Doprecyzowaliśmy wspólny projekt realizowany obecnie Młodzieżowa Akademia Komunikacji z MAS Opavsko oraz kolejny projekt, który będzie realizowany po 2018 roku FestWIK (Festiwal Wiejskiej Innowacyjności i Kreatywności), w którym będą brały udział najlepsze projekty realizowane w ramach podjęcia działalności gospodarczej w 11 LGD, MAS i VVG  z Polski Czech i Litwy. 

Kolejny LeaderFest 2018 za rok też w Czechach.  Już mamy zaproszenie.

Zaproszenie mają również przedstawiciele Młodzieżowej Akademii Komunikacji, projektu realizowanego w ramach międzynarodowego projektów współpracy.

IK.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.