W dniach 7 – 11 września 2012 r. ośmioro uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przelewicach oraz ich opiekunki: p. Teofila Guc i p. Ewelina Urban uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich w Kownie na Litwie w ramach

międzynarodowego projektu współpracy „Pszczelnik – historia, która łączy” realizowanego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Wyjazd ten był odpowiedzią na warsztaty, które odbyły się na początku czerwca w przelewickim gimnazjum. Warsztaty w Kownie rozpoczęły się 8 września wizytą w szkole Ugnes Karvelis Gimnazija, gdzie powitali nas dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w projekcie. W trakcie zwiedzania szkoły dyrektor opowiedział o jej historii i patronie, następnie uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestniczyć

w warsztatach lepienia w glinie. Po sprawdzeniu naszych talentów artystycznych udaliśmy się na słodki poczęstunek.

Kolejnym punktem spotkania polsko-litewskiej młodzieży była wizyta w Czerwonym Dworze, gdzie odbywały się dożynki okręgu kowieńskiego. Wydarzenie to było świetną okazją ku temu, aby spróbować specjałów kuchni litewskiej,  podziwiać wyroby rękodzielnicze oraz posłuchać litewskiej muzyki ludowej. Tego dnia mieliśmy również okazję uczestniczyć w Dniach Hanzy, gdzie prym wiodły pojedynki rycerskie i średniowieczne zabawy.

Kolejny dzień polscy i litewscy uczniowie spędzili na zwiedzaniu Starego Miasta w Kownie. Odwiedziliśmy również Troki – malowniczo położony zamek Księcia Witolda oraz stolicę Litwy – Wilno, gdzie głównym punktem programu była Ostra Brama. Mieliśmy też okazję podziwiać panoramę Wilna z Góry Giedymina – miejsca, w którym znajdują się ruiny zamku.

Ostatni dzień spędziliśmy w skansenie nieopodal Kowna, gdzie znajdują się budowle charakterystyczne dla każdego z czterech regionów Litwy. Dzień zakończył się pożegnaniem i wyrażeniem chęci na dalszą współpracę pomiędzy szkołami. Szkoda tylko, że nie mogliśmy zostać dłużej.

Dzięki warsztatom zacieśniliśmy nić współpracy pomiędzy kowieńskim a przelewickim gimnazjum, natomiast nauczyciele i uczniowie biorący udział w wymianie mieli okazję lepiej się poznać i zaprzyjaźnić. Co więcej, wyjazd umożliwił uczniom wykorzystanie znajomości języka angielskiego w praktyce, poznanie nowej kultury, kilku litewskich słów oraz nowych doświadczeń.

Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz dzięki realizacji kolejnych projektów.

Autor: Ewelina Urban

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.