Statystyki odwiedzin - Trzeci Sektor.
Online: 1 | Dzis: 6 | Wczoraj: 8 | W tygodniu: 14 | W miesiącu: 398 | W roku: 805 | Wszystkich: 12 109 | II poł. 2017: 3090 | I poł. 2018: 2416 | II poł. 2018: 4025 | I poł. 2019: 1158 | II poł. 2019: 1420 | I poł. 2020: 805

AKCJE INFORMACYJNE… 

1.    Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje kolejną akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stronie http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/1-organizacje-pozytku-publicznego. Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. 1% - niby tak niewiele, a ma tak wielkie znaczenie ...

2.    Zostaw 1% w Szczecinie, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz trzynasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji. Wcięci o akcji nahttp://sektor3.szczecin.pl/zostaw1wszczecinie/

3.    Akcja pomocy dla Piotrusia Wróbla. Więcej na http://rycerzeiksiezniczki.pl/rik/?kids=oczy-piotrusia-kontra-siatkowczak-obuoczny https://www.facebook.com/oczyPiotrusiakontrasiatkowczakobuoczny/?fref=ts 

https://www.facebook.com/events/181606572205193/ 

KONSULTACJE…

1.    WAŻNE! MRPiPS: konsultacje zarządzenia w sprawie sposobu udzielania akredytacji "AKSES" Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej Konsultacje trwają do 7 marca 2016 r. godz. 9.00. Więcej na www.ngo.pl  

2.    WAŻNE! Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Zachodniopomorskiego, które zastąpią dotychczasowe priorytety przyjęte w 2008 roku. Konsultacje trwają do 31 marca 2016 r.  więcej na stronie

KONKURSY…

1.       WAŻNE! Trwa IV edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Na zgłoszenia organizatory czekają do 7 marca. Szczegóły dostępne tutaj  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, ZGŁASZAJCIE SWOJE INICJATYWY!

W konkursie udział bierze  Stowarzyszenie Wizualne Miasto. Aby wesprzeć budowę pierwszego Zieleńca Sąsiedzkiego i wdrożenie projektu EKO-DEWELOPER należy codziennie do 7 marca brać udział w głosowaniu

Link do inicjatywy: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/543. Więcej informacji o projekcie: www.wizualnemiasto.pl 

2.       Obywatelskie działania z korzyścią dla wszystkich - w ramach grantu ,,Zielona ławeczka" możecie postarać się o niewielkie środki na zagospodarowanie terenów osiedli, a przy okazji współpracować:) Więcej na http://www.zielonalaweczka.pl/ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

3.       Instytut Książki ogłosił konkurs projektów pod nazwą Rok Sienkiewicza 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich związanych z osobą i twórczością noblisty. Nabór wniosków do 30 marca 2016 roku. Więcej na http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34642 

SZKOLENIA… 

1.       Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 18 marca 2016 r. w Koszalinie Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/koszalin-bezplatne-spotkanie-pozyskiwanie-funduszy-na-dzialalnosc-organizacji. Na zgłoszenia czekamy do 16 marca br.

2.       Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. które odbędzie się 18 marca 2016 r. w Koszalinie Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/testamenty-jako-sposob-dysponowania-dorobkiem-swojego-zycia-spotkanie-dla-seniorow-w-koszalinie. Na zgłoszenia czekamy do 16 marca br. 

3.       Zmiana prawa dla NGO’sów. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 21 marca 2016 r. w Koszalinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/zmiana-prawa-dla-ngosow-zapraszamy-na-bezplatne-spotkanie 

Na zgłoszenia czekamy do piątku 17 marca br. do godz. 12:00.

4.       Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dotyczące naboru wniosków w ramach MIKRODOTACJI. Spotkanie odbędzie się  16 marca 2016 r. w Szczecinie i  21 marca 2016 r.
w Koszalinie Szczegóły dostępne na: http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/projekt-partnerski-mikrodotacje/mikrodotacje-2016-spotkanie-informacyjne 

Na zgłoszenia na Szczecin czekamy 14 marca br.  a na Koszalin do piątku 17 marca br. do godz. 12:00.

5.       ZAPRASZAMY! Federacja Inicjatyw Oświatowych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na szkolenia organizowane dla wiejskich organizacji prowadzących placówki oświatowe  a poświęcone finansom stowarzyszeń tj.:

·            pozyskiwaniu środków,

·            współpracy ze sponsorami i darczyńcami,

·            prowadzeniu dodatkowej działalności - odpłatnej i gospodarczej,

·            zarządzaniu finansami placówki oświatowej.

Więcej szczegółów na stronie www http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/akademia-rozwoju-stowarzyszen-rozwoju-wsi   NAJBLIŻSZE SZKOLENIE JUŻ 10 MARCA!

6.       Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych w Łowiczu. Do wyboru są miejsca na warsztaty: Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw; Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową oraz Komunikacja w społeczności lokalnej. Więcej na http://fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/184-nowy-nabor-na-warsztaty-szkoleniowe   

NABORY, NABORY…

1.              Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku.  Nabór ofert trwa do 9 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-gospodarczego-i-rozwoju 

2.              Termin ucieka! Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266 

3.              Termin ucieka! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2016 roku. Termin składania wniosków mija 11 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-13 

4.              Termin ucieka! Do 15 marca można aplikować do Programu Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego, który wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Więcej na  http://visegradfund.org/grants/standard-grants 

5.              NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r. Termin na składanie ofert mija 25 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-1   

6.              NOWOŚĆ! Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. Projekt ,,Junior Sport" w ramach programu ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Termin na składanie ofert mija 21 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/projekt-junior-sport-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci-1

7.              NOWOŚĆ! 29 lutego 2016 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków w ramach projektu „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 r. Więcej na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/projekt-partnerski-mikrodotacje/mikrodotacje-ruszyl-nabor-wnioskow-2016 

8.              NOWOŚĆ! Ministerstwo Sportu i Turystki ogłosiło  program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r. https://bip.msit.gov.pl/…/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-r  

9.              NOWOŚĆ! Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Termin składania wniosków: do dnia 31 marca 2016 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). Więcej na http://www.nck.pl/…/317353-ruszyl-nabor-wnioskow-do-progra…  

10.          NOWOŚĆ! Rusza Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Więcej na http://www.pfron.org.pl/…/3105,Partnerstwo-dla-osob-z-niepe… 

11.          NOWOŚĆ! Rozpoczął się nabór wniosków w I z dwóch planowanych na ten rok edycji konkursu grantowego Kulczyk Foundation. Można zdobyć do 25 000 zł, pula 100 tys. na edycję. I nabór kończy się 30 czerwca, II startuje 1 lipca i potrwa do 31 grudnia. Więcej na http://kulczykfoundation.org.pl/…/ruszamy-z-kolejnym-konku…/

12.          NOWOŚĆ!  Europejska Fundacja Młodzieży – granty na międzynarodowe działania młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Najbliższy termin - 1 kwietnia. Więcej na http://www.eurodesk.pl/…/europejska-fundacja-mlodziezy-gran… 

13.          NOWOŚĆ! 100 000 dla kultury w konkursie Virgin Mobile Academy.T rwa druga edycja programu Virgin Mobile Academy 2015/2016. Do wygrania jest 100 000 zł na realizację projektu z obszaru kultury i sztuki. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1901998.html  

14.          NOWOŚĆ! „Agrafka Agory” – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych. Lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1902112.html 

15.          Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 160 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 800 000 zł. Wnioski można składać w terminie 7 marca - 3 kwietnia 2016 roku. Więcej na http://pomagamy.tesco.pl/ 

16.          Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Zdecydowaną większość jego funduszy przeznaczono na poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza. Do 10 maja br. trwa nabór wniosków na  realizację projektów służących rozwojowi potencjału przyrodniczego i kulturowego. Więcej na www.ewt.gov.pl/…/Wspolne-projekty-na-polsko-czeskim-pograni… 

17.          Drugi nabór wniosków w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk rozpocznie się  9 maja i potrwa do 17 czerwca 2016 r. Nabór otwarty będzie dla wszystkich osi priorytetowych. Więcej na https://southbaltic.eu/welcome  i na http://www.ewt.wzp.pl/   Za ngo.pl

18.          Do 20 marca 2016 r. mogą składać wnioski o stypendia dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym w ramach Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Szczegółowe informacje oraz dostęp do aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

19.          Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html

20.          Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursu. Jeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy!Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej na http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html 

21.          Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej na: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630 

22.          Do 18 marca trwa nabór do Neighbours 3.0 - polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie. Więcej informacji: http://bit.ly/neighbours30 

23.          Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców  21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow… 

24.          Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r. http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html 

25.          Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej na  http://www.mfa.gov.hu/…/pl_hir…/2016-program-pozarzadowy.htm 

26.          Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca 2016 r. Więcej na http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowegoe4  

27.          Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na  http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow

28.          Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku. Szczegóły na http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content 

29.          Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to  01.03.2016r. do 31.03.2016r. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/  

30.          Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na  https://www.cpe.gov.pl/…/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip… 

31.          Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 - 5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b - Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 29.04.2016 r. Więcej na http://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/ 

32.          Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na  http://www.mos.gov.pl/…/25672_ponad_25_milionow_zlotych_na_… 

33.          Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r. Więcej na http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx  

INNE ……

Stowarzyszenie Polites

Współpracujesz z wolontariuszami i chcesz sprawdzić czy Twoja organizacja jest przyjazna wolontariuszom? Wejdź na stronę DOBRY WOLONTARIAT i sprawdź się! Program Dobry Wolontariat powstał, aby podnosić jakość współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami w Polsce, a także wzmocnić wizerunek wolontariatu w odbiorze społecznym. Informacja dostępna równie tutaj. 

INKU

Szczeciński Inkubator Kultury zaprasza do siebie! Więcej na http://inkubatorkultury.szczecin.pl/o-nas/   i do udziału w wydarzeniu pn. Konstelacja wspomnień. Bo wszyscy lubimy opowieści…

Szkolenia w Sektorze 3

Szkolenia, warsztaty dla ngo. Więcej na http://sektor3.szczecin.pl/szkolenia-sektora-3/ 

Akademia Budo

Akademia Budo zaprasza 12 marca 2016 r. do Szczecina na darmowy Maraton JOGI i TAI CHI. Szczegóły na http://www.akademiabudo.pl/maraton_jogi_i_tai_chi_w_akademii_budo.html 

Fundacja Partnerstwo i TeatrNieAktorów 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji na https://www.facebook.com/TeatrNieAktorow/ 

Centrum Rozwoju Lokalnego

Centrum Rozwoju Lokalnego zachęca do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Kreatywny Dzieciak”. Szczegóły na http://www.kreatywnydzieciak.pl/ 

KOMISJE KONKURSOWE…

1.    Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku pn. Projekt ,,Junior Sport" w ramach programu ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Termin mija 14 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/projekt-junior-sport-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci-1  

2.    Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2016 r. Termin mija 18 marca 2016 r. Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-1 

PUBLIKACJE…

NOWOŚĆ! RAPORT Z BADAŃ „NOWE ROLE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH” Pracownicy socjalni? Terapeuci? Doradcy? O nowych rolach środowisk twórczych możecie przeczytać w raporcie z badań przeprowadzonych w ramach projektu Stowarzyszenia Media Dizajn. czytaj więcej>> 

Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 16 RPO 2014-2020 Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych który znajdą Państwo na stronie http://www.zafos.pl/aktualnosci/236-raport-z-monitoringu-16-rpo-2014-2020 

Zapraszamy do lektury publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (pobierz Poradnik), która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”. Więcej na http://www.frdl.szczecin.pl/?rozdzial=16&projekt=107 

Zapraszamy do lektury „Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego w kontekście realizacji zadań publicznych". Więcej na http://issuu.com/poro…/…/kierunki_zmian_w_sferze_pozytku_pub 

POMOCNE…

serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/   - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/   - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/ Nasze,publikacje,657.html

serwis www.fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze

NOWOŚĆ! Kalendarz konkursów www.ngo.pl

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.