W dniu 17 maja 2018 r., w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie konsultacyjne. Spotkanie dotyczyło zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz konsultacji społecznych w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Spotkanie poprowadziła Justyna Mariańska - spec. ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD. Przekazała uczestnikom spotkania informacje dotyczące działań realizowanych przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Omówiła aktualnie ogłoszone nabory wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie.

Kolejnym punktem spotkania były konsultacyjne dotyczące zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". Omówiono poszczególne etapy związane z możliwością pozyskania środków o dofinansowanie. Począwszy od dokumentacji aplikacyjnej, kończąc na Wniosku o Płatność.

Uczestnikom szkolenia zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), mające na celu polepszenie dokumentu dla przyszłych beneficjentów. Podczas konsultacji związanych ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestnicy zapoznali się z aktualnymi dokumentami, a następnie wnosili swoje propozycje i uwagi do zmian.

Lokalna Strategia Rozwoju, to dokument który został stworzony dzięki oddolnej inicjatywie mieszkańców obszaru w związku z tym występuje konieczność aktualizacji tego dokumentu, co przekłada się na realizację zadań jakie spoczywają na LGD podczas realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dlatego Państwa sugestie są dla nas bardzo ważne.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krzęcin, społeczność przynależąca do grupy defaworyzowanej, pracownicy Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz mieszkańcy.

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" serdecznie dziękuje Gminnemu Centrum Kultury za gościnę.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.