Podstawą współczesnego zarządzania jest odpowiednie planowanie. Mówi się, że jak instytucja nie ma planów, to nie ma przed nią przyszłości. Dlatego Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym 6 i 7 października br. odbyły się warsztaty, na których Zespół ds. Strategii, w którego skład wchodzą, także reprezentanci Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", opracował cele rozwojowe gminy.

Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny  będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego.

Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej.

Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy.

Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy.

Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY

1.      Stadion z boiskiem treningowym;

2.      Aktywność przedsiębiorców;

3.      Jezioro w centrum miasta;

4.      Oferta edukacyjna z rezerwami;

5.      Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;

6.      Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;

7.      Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking”;

8.      Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

9.      Szpital Miejski;

SZANSE

1.      Duża liczba jednostek noclegowych;

2.      Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;

3.      Marka „Deska Barlinecka”, jako produkt i marka istniejąca;

4.      Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;

5.      Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;

6.      S3 odległa o 15 km;

7.      Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;

8.      Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY

Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
Brak wspierania przedsiębiorców – inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
Deficyty szkolnictwa zawodowego – poziom, baza, kierunki kształcenia;
Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;
 

ZAGROŻENIA

Brak obwodnicy centrum miasta;
Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
Emigracja zarobkowa;
Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
Starzejące się społeczeństwo lokalne.
Ostateczna wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY

1.Aktywność przedsiębiorców;

2.      Jezioro w centrum miasta;

3.      Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking”;

4.      Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE

1.Duża liczba jednostek noclegowych;

2.      Marka „Deska Barlinecka”, jako produkt i marka istniejąca;

3.      Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;

4.      Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY

1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;

Brak wspierania przedsiębiorców – inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
Deficyty szkolnictwa zawodowego – poziom, baza, kierunki kształcenia;
Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;

ZAGROŻENIA

1.Brak obwodnicy centrum miasta;

Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.