Zapytania Ofertowe

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się  z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadań w zakresie przygotowania dokumentacji, budowy infrastruktury turystycznej, prac artystycznych  i obsługi w ramach Międzynarodowego Projektu Współpracy „Jie skrenda” zgodnie z złączoną specyfikacją ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza do przesyłania odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące:
Zorganizowanie wyjazdu studyjnego na trasie Szczecin – Suwałki (Sejny) i objazd – Kowno i objazd – Wilno – Troki - Szczecin.

Treść zapytania ofertowego, wraz z załącznikiem znajduje się do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-Suwalki-Kowno.pdf)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego[Plik .PDF]263 kB
Pobierz plik (zapytanie-ofertowe-Suwalki-Litwa.pdf)Zapytanie ofertowe[Plik .PDF]423 kB

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Świadczenie doradztwa prawnego dla Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

ZAPYTANIE O CENĘ

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą przy ul. Sądowej 8, 74-320 Barlinek zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie warsztatów i opracowanie filmu w ramach projektu współpracy „Jie skrenda” realizowanych w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.