Zielona Góra - Wydział PROW - 09.07.2019 r. wspólne spotkanie partnerów międzynarodowego projektu współpracy "Marka turystyczna - Sieć Ekomuzeów". Omawialiśmy założenia umowy partnerskiej oraz budżetu.

No cóż... będzie się działo. 

Partnerami tegoż projektu są:

Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” 

Stowarzyszeniem „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Asociatia GAL Tara Gugulanilor  z Rumunii

Asociatia GAL Bazinul Dornelor  z Rumunii

Zieloną Dolina Odry i Warty

Lokalną Grupą Działania Zielone Światło

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska"

7 partnerów i 7 pomysłów na Ekomuzeum. 

Koncepcja utworzenia Ekomuzeum w ramach projektu współpracy narodziła się już w 2018 r. podczas realizacji międzynarodowych projektów współpracy i spotkania LGD w Kielcach w 2018 roku oraz podczas projektu realizowanego w ramach KSOW przez jednego z partnerów niniejszej umowy partnerskiej, którego celem był wyjazd studyjny do Ekomuzeum Doliny Noteci.

Wraz z partnerami ustaliliśmy, że utworzymy Ekomuzea, które będą łączyły atrakcje turystyczne i kulinarne oddziaływające na wszystkie zmysły turysty, który usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i dotknie. Kluczowym zasobem w budowaniu Ekomuzeum „Siedmiu Partnerów” są zasoby przyrodnicze, geograficzne, kulinarne i kulturowe Partnerów Projektu.

Celem projektu współpracy jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki opartej  na produktach, usługach oraz inicjatywach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez utworzenie systemów zarządzania  i promocji  pod nazwą "Ekomuzea".

Koordynującą LGD projektu jest Stowarzyszenie "Lider Pojezierza".

Ciąg dalszy niebawem ..... 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.