WYDARZENIA ANIMACYJNE

W ostatnie dni wakacji odbyło się otwarcie kolejnej inicjatywy !!! Tym razem byliśmy w Gminie Choszczno. W dniu 28 sierpnia o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie placu zabaw „Maluszek” przy Murze Południowym w Choszcznie. Grupa inicjatywna z liderem Panem Piotrem Wierzbą oraz wolontariusze z wielkim zaangażowaniem brali udział we wszystkich czynnościach zmierzających do zrealizowania zadania. Za kwotę 18 tys. na plac zabaw „Maluszek” zakupiono urządzenia : zestaw metalowy – domek z podestem i ślizgawką, huśtawkę pojedynczą z siedziskiem huśtawkowym gumowy koszyk, bujak dinozaur, przekładaniec (element edukacyjny).

Odsłony: 2509

Zapraszamy na uroczyste otwarcia w ramach Projektu 7.1 ,,Poszukiwacze Zaginionych Inicjatyw. Najbliższe wydarzenia odbędą się:

  • 28.08.2020 r. (piątek), godz. 11:00, Choszczno: ,,Plac zabaw Maluszek” (ul. Mur Południowy- obok Otwartej Strefy aktywności);
  • 29.08.2020 r. (sobota), godz. 11:00, Rybaki (Gmina Recz): ,,Wolnostojąca altana- miejsce integracji";
  • 04.09.2020 r. (piątek), godz. 14:00, Stołeczna (Gmina Trzcińsko- Zdrój): ,,Stołeczna biesiada na bis- altany wolnostojące we wsi Stołeczna”;
  • 12.09.2020 r. (sobota), godz. 11:00, Chwarszczany (Gmina Boleszkowice): ,,Doposażenie placu zabaw dla dzieci z Chwarszczan i okolic”.

Wszystkie zadania realizowane są w ramach Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1.

Odsłony: 2628

W dniu 17.06.2020 r. od godz. 13 w Trzcińsku- Zdrój, w Parku Miejskim przy Jeziorze Trzygłowskim, uczestnicy i wolontariusze Projektu 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zorganizowali wydarzenia animacyjne integrujące lokalną społeczność otwierające ukończone zadania

Odsłony: 2443


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.