W ramach działań  projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”  odbyło się 27 spotkań animacyjnych prowadzonych przez animatorów lokalnych na terenie 8 gmin : Boleszkowice, Trzcińsko-Zdrój,  Przelewice, Pyrzyce, Lipiany, Pełczyce, Choszczno, Recz.

Działania zaplanowane w projekcie nakierunkowane są na wzrost aktywności lokalnej poprzez przygotowanie liderów oraz zainicjowanie animacji lokalnej mieszkańców zaangażowanych w realizację 48 przedsięwzięć  inwestycyjnych prowadzonych na obszarach rewitalizowanych i wpisujących się w cele  Lokalnych Programów Rewitalizacji przyjętych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

GALERIA:

 

Tagged Under


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.