W konferencji uczestniczyli również członkowie  LGD, prelegenci i przedstawiciele społeczności lokalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji młodzieżowych, goście z Panevezys r. i dzielnicy Kaišiadorys oraz oczywiście partnerzy z Polski z LGD „Lider Pojezierza”.  

Konferencji Przewodniczyła Prezes LGD VVG Kauno K. Švedaitė-Damašė, która przedstawiła możliwości dla młodych mieszkańców przy realizacji projektów w rejonie Kaunas. Przedstawiła działania zawarte w Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2016-2020.  Prezentacje na temat  "Integracja młodych ludzi w rozwoju obszarów wiejskich" i  "Promocja zatrudnienia młodzieży" wzbudziły ogromne zainteresowanie. Katerina przedstawiła również ideę międzynarodowego projektu współpracy "Jie skrenda" mający na celu promowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, tworzenie infrastruktury turystycznej w Pszczelniku i nad Niemnem, spotkania młodzieży (warsztaty filmowe) oraz rzemieślników (rzeźbiarzy). Projekt realizowany będzie przez trzy LGD  Dalsze słowo przekazano Wiceprezesowi LGD „Lider Pojezierza” I. Kostka, który przedstawił informacje na temat "Roli młodzieży przy realizacji LSR przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” przedstawił również realizowany obecnie międzynarodowy projekt współpracy przy udziale 11 LGd z Polski i Czech – „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”.

Uczestnicy podzielał się także swoimi doświadczeniami w innych projektach młodzieżowych. Przedstawiono raport w dzielnicy Panevezys. Specjalista ds. Komunikacji z LGD Dainius Grižas zaprezentował  "Doświadczenia LGD i społeczności w dzielnicy Kowna Panevezys”. 

Przedstawiciele LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w dniach 09-10.09.2017 roku wspólnie z naszymi przyjaciółmi z VVG Kauno pracowali nad międzynarodowym projektem współpracy „Jie skrenda” – „Oni lecą”. Opracowaliśmy wspólne przedsięwzięcia oraz budżet projektu współpracy.

W ramach projektu „Jie skrenda” realizowane będą następujące zadania:

  1. utworzenie i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury przy pomniku Lotników Litewskich w Pszczelniku i na terenie VVG Kauno.
  2. Organizacja warsztatów filmowych dla młodzieży o tematyce lotniczej w Polsce i na Litwie
  3. Warsztaty rzeźbiarzy w Polsce i na Litwie, którzy zagospodarowaliby przestrzeń w powstałej infrastrukturze przy pomniku w Pszczelniku oraz na obszarze rejonu Kowna.

Projekt jest pisany i następuje jego ewaluacja.

I.K.

 

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.