W tej perspektywie finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (dawne PO Ryby) na rozwój wsi i obszarów zależnych od rybactwa zostanie przeznaczona kwota blisko 180 mln zł. Środki te, poprzez realizację lokalnych strategii rozwoju, pozwolą na rozwój przedsiębiorczości, wspieranie społecznych inicjatyw czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa zwraca uwagę, że pieniądze te przyczynią się do wzmocnienia przedsiębiorczości w regionie. – Dzięki tym środkom będą powstawać nowe miejsca pracy. To również wsparcie dla drobnych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Jak do tej pory wspierane będą też organizacje pozarządowe i lokalne społeczności – wyjaśnia wicemarszałek i dodaje, że to główne są środki z Unii Europejskiej skierowane tylko dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 

Dotacje z poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” będą wypłacane w nie więcej niż czterech transzach w każdym roku, w którym jest realizowana lokalna strategia rozwoju.

Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, reprezentowali prezes stowarzyszenia Adam Andriaszkiewicz oraz wiceprezes Ireneusz Kostka. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” wynosi 612 500 euro, co przy kursie 4 zł/euro stanowi 2 450 000 zł.

LGD (jak doskonale wszyscy wiedzą) będzie realizowała lokalną strategię rozwoju na terenie gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko Zdrój. 

Zapraszamy do biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza"

Zarząd i pracownicy Lidera Pojezierza

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.