W spotkaniu uczestniczyło 30 członków zespołu ds. budowy Lokalnej Strategii Rozwoju.

Tematem przewodnim warsztatów  było omówienie, celów, przedsięwzięć, wskaźników, planu komunikacji oraz wszystkich innych kwestii związanych ze strategią. Ponadto omawiano założenia projektów współpracy regionalnych i międzynarodowych oraz została przedstawiona propozycja trzech propozycja projektów grantowych pt. „Centra Przedsiębiorczości Lokalnych”, „Zagospodarowanie Przestrzeni Społecznej”, „Pomostem do Wodniackiej Pasji”.  Dodatkowo omówiono problem definicji innowacyjności, zintegrowania oraz podziału budżetu strategii.

Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem i przebiegało w duchu merytorycznych obrad
w trosce i poczuciu odpowiedzialności o jak najefektywniejszy stan wdrożenia nowej perspektywy finansowej  2014-2020 na terenie działania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pełne zaangażowanie podczas spotkania.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.