Warsztat szkoleniowy poprowadzili:

  • Wiceprezes Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka (omawiał sam wniosek oraz biznesplan);
  • Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”: Beata Biaduń- Broda (która omówiła kartę opisu operacji oraz cały przebieg oceny wniosków).

Podczas warsztatów nt. naboru poruszono m.in. kwestie:

  • jak właściwie wypełnić wniosek,
  • kto może się starać o dofinansowanie z projektu,
  • jakie są procedury naboru projektu oraz wiele istotnych czynników ww. temacie.

Podczas szkolenia wywiązała się niejednokrotnie ciekawa dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” , zaś sami uczestnicy mieli do prowadzących szkolenie sporo pytań merytorycznych nt. ww. naboru.

Szkolenie zakończyło się przeprowadzeniem testu wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych składaniem wniosków. Każdy uczestnik, który rozwiązał pozytywnie test, otrzyma Certyfikat za uczestnictwo ww. szkoleniu.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom szkolenia oraz Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Lipianach za użyczenie sali konferencyjnej.

Wszystkim beneficjentom życzymy powodzenia!

Przypominamy, że

- nabór pn.: ,,Rozwijania Działalności Gospodarczej” ramach naboru 5/2021/RDG trwa w dniach: 24 maja 2021 r. – 22 czerwca 2021 r.;

- doradztwo udzielane jest udzielane do 17 czerwca 2021 r.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.