Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu oraz Komisji rewizyjnej za 2019 i podjęciu uchwały absolutoryjnej dotychczasowy zarząd LGR zakończył swoją pracę. 
 
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia, który po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:
1. Eugeniusz Nykiel - Prezes zarządu
2. Paulina Wolańska - Wiceprezes Zarządu
3. Marek Szczerba - Członek Zarządu 
4. Wiesław Sienkiewicz - Członek Zarządu
5. Krzysztof Fira - Członek Zarządu.
 
Wybrano również Komisje rewizyjną:
1. Andrzej Olszewski - Przewodniczący
2. Marek Kisły - Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Szabatowski - Sekretarz
 
Prezes Stowarzyszenia LGR Partnerstwo Jezior - Eugeniusz Nykiel w swoim pierwszym przemówieniu podziękował za wybór oraz podkreślił, że "...przed nowym Zarządem oraz członkami LGR czekają wyjątkowe wyzwania. Następne walne Zgromadzenie to zmiany w statucie Stowarzyszenia. Następnie rok 2021/2022 praca nad nową Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju. Nowy okres programowania jest wyjątkowo zagadkowy. Jest wiele niejasności.", które na miarę swojej obecnej wiedzy wyjaśnił Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego - Krzysztof Berest. Podziękował za zaproszenie i potwierdził, że "...jest to dobry moment na odtworzenie LGR".
"Myślę , że bardziej zaciśniemy współpracę pomiędzy LGD "Lider Pojezierza" i LGR "Partnerstwem Jezior"  w najbliższym okresie. Nasze biuro w Barlinku jest do dyspozycji LGR" - tak podsumował wybór nowego Zarządu LGR Prezes Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" Krzysztof Wiklak. 
 
Zapraszamy do współpracy z Rybacką Grupą Działania Stowarzyszeniem "Partnerstwo Jezior" wszystkich mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców, rybaków i ich rodzin, samorządy z obszaru 13 gmin: Boleszkowice, Trzcińsko Zdrój, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Lipiany, Przelewice, Barlinek, Pełczyce, Choszczno, Recz, Krzęcin i Bierzwnik. 
 
Zapraszamy również na korzystanie, ze strony internetowej www.partnerstwojezior.pl
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.