Kraszewski- proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Bierzwniku i jednocześnie gospodarz obiektu, a także Pani dr Teresa Stolpiak- Prezes Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Cysterskiego w Bierzwniku. Przedstawiono zebranym zarys historyczny dotyczący działalności i architektury opactwa Cysterskiego oraz działania podejmowane obecnie na rzecz odnowy obiektu. Następnie, przy głównej tablicy, uroczyście powitała gości Pani Wójt Aneta Kołuda i zaprosiła na spacer dookoła wzgórza – odnowioną ścieżką edukacyjną.

Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie mieszkańcom obudowanego źródła wody. W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik o projekcie opowiedziała jego autorka – Pani Magdalena Nowacka- Gołębiewska, która osobiście nadzorowała realizację tego przedsięwzięcia.

Po chwili relaksu i zadumy przy szumie źródlanej wody zaproszeni goście udali się do XIX- wiecznego spichlerza, gdzie czekały na nich dwie wystawy, zorganizowane również przez Panią Magdę Nowacką- Gołębiewską:
- na piętrze wystawa pt. „Kolekcjoner i jego kolekcje” oraz coroczna wystawa etnograficzna pt. „Jesteśmy epizodami  w życiu przedmiotów”.
Wydarzenie zakończył poczęstunek i rozmowy na świeżym powietrzu przed Lamusem.

Przypomnijmy, ścieżka powstała w 2005 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku jednak z upływem lat tablice uległy zniszczeniu.

W związku z ogromną wartością tego terenu dla społeczności lokalnej Gmina Bierzwnik przystąpiła do jej odnowy poprzez wymianę tablic oraz doposażenie w miejsca wypoczynku i w stojak na rowery. Innowacją nowej ścieżki jest kod QR, dzięki któremu, w dwóch wersjach językowych (polska i niemiecka), można wysłuchać treści tablic. Autorem treści merytorycznej tablic jest dr Barbara Stolpiak, a opracowania graficznego dokonała mgr Daria Olejniczak.

Na inwestycję pozyskano środki w wysokości 32 216,00 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 37 904,95 zł. Środki unijne trafiły do Gminy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Lider Pojezierza. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego- działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”).

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom i mieszkańcom Gminy Bierzwnik za udział w tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu.

Do zobaczenia na ścieżce!

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.