Jak podkreśliła Pani Wójt, świetlica będzie nowoczesnym i funkcjonalnym miejscem, które ma służyć mieszkańcom sołectwa i gminy, z przestrzenią do działań dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. W budynku będą organizowane zajęcia: opiekuńczo- wychowawcze, biblioteczne, muzyczne, teatralne, technika ozdabiania (tzw. decoupage), warsztaty malowania i rękodzieła.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1  135 331,92 zł, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Fot.: Urząd Gminy w Bierzwniku.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.